Warning: The magic method TotalTheme\ResizeImage::__wakeup() must have public visibility in /customers/f/2/7/ingrid-yoga.nl/httpd.www/wp-content/themes/Total/framework/classes/class-resize-image.php on line 34 Privacyverklaring – Studio 5: voor yoga en mindfulness
skip to Main Content

Algemeen

Privacyverklaring Studio 5, Haarlem, versie 1.5 (maart 2019)

Dit is de privacyverklaring van Studio 5, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer Nummer 34339579 inzake de website www.ingrid-yoga.nl

De privacyverklaring van Studio 5, Haarlem geldt voor iedereen die de website bezoekt, al dan niet via andere websites.

De site Ingrid-Yoga.nl staat onder beheer van Studio 5, Haarlem. Wilt u contact studio 5? Dat kan via http://www.ingrid-yoga.nl/contact

Studio 5, Haarlem houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en leggen graag uit hoe wij dat doen.

Verzamelen gegevens

Hieronder laten wij weten welke gegevens we verzamelen, voor welke doeleinden we dit doen en op basis van welke rechtsgronden (uit de AVG) we dat doen. Tevens vermelden we hoe lang deze gegevens bewaard worden.

  1. Voornaam, achternaam en e-mailadres van particuliere gebruikers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Studio 5. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om onze nieuwsbrieven te optimaliseren en daadwerkelijk te kunnen versturen. De gegevens worden bewaard totdat de gebruiker zich uitschrijft uit de nieuwsbrief.
  2. Naam en e-mailadres van gebruikers die via het contactformulier op Ingrid-yoga.nl een vraag stellen. Dit verzamelen wij, met als rechtsgrond gerechtvaardigd belang, uitsluitend om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. De gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

Aan wie worden de gegevens doorgegeven?

Gegevens van betrokkenen zijn alleen en uitsluitend inzichtelijk voor Studio 5 en haar medewerkers. Op geen enkele wijze zullen de gegevens gedeeld worden met derden.

Intrekken toestemming

Als gegevens aanvullend verkregen zijn via toestemming, kan de betrokkene deze toestemming altijd weer intrekken. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar info@ingrid-yoga.nl of via de afmeldbutton in iedere verzonden nieuwsbrief van Studio 5.

Inzage, rectificatie of wissen

Betrokkenen hebben altijd recht op inzage, rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens. Dit kan betrokkene doen door een mail te sturen naar info@ingrid-yoga.nl In het geval van een nieuwsbrief kan betrokkene zich altijd via de opt-out optie uitschrijven.

Klacht indienen

Betrokkenen hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunnen zij doen door contact op te nemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Cookies

De website Ingrid-yoga.nl maakt geen gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de gebruiker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de gebruiker.

Back To Top